Publikacja ma dostarczyć praktycznych informacji jak sprawnie działać na rzecz współpracy między firmami a instytucjami prowadzącymi badawczymi i udziela porad jak rozpocząć taką współpracę, jak zarządzać prawami własności intelektualnej oraz jak znaleźć odpowiedniego partnera ds. badań i rozwoju.

Więcej >>>