W dniach 3-4.10.2017 r. w siedzibie NCBR przy ul. Nowogrodzkiej 47A w godzinach 9:00-17:00 odbędą się warsztaty dla promotorów prac dyplomowych: inżynierskich, licencjackich, magisterskich, doktorskich. Warsztaty mają związek z realizacją programu Dyplom na START-up. 

Dyplom na START-up to propozycja opisania narzędzi warsztatowo-mentorskich dla promotorów. Dzięki zaproponowanym narzędziom opisanym w modelu seminarium dyplomowego i zastosowanym przez promotorów studenci zaczną myśleć o pracach dyplomowych jako o kroku do rozwiązania konkretnych problemów lub nawiązania współpracy z firmą, w której chcieliby pracować. W ramach projektu zostanie stworzony model, który już na wczesnym etapie edukacji uniwersyteckiej będzie tworzył grunt i przygotowanie pod doktoraty wdrożeniowe. W ramach programu promotorzy będą mieli szansę kontaktować się z biznesem, a taka współpraca przy prostym zadaniu promocji pracy dyplomowej mogłaby zaowocować budowaniem zaufania i trwałej współpracy.

Celem warsztatów dla promotorów jest konsultacja scenariuszy na seminaria dyplomowe powstałych na potrzeby realizacji programu.

Liczba miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.

Kontakt:

Marta Świerczyńska

+ 48 22 39 07 529

Martyna Kozłowska-Żukowska

+48 781 195 651