Zarządzenie rektora AM nr 22/2017 opisuje wewnętrzne zasady realizacji projektów europejskich przez pracowników uczelni. Jest to ważna informacja dla kierowników oraz zespołów planujących uczestnictwo w projektach. Aby zapoznać sie z treścią zmian należy pobrać zarządzenie z poziomu intranetu uczelni

W zarządzeniu opisano postępowanie dla projektów, w których AM jest wnioskodawcą (liderem) oraz partnerem, przy czym w projektach partnerskich dokonano rozróżnienia na projekty jedno- i dwuetapowe.