Otwarty właśnie został konkurs w programie BONUS 185.
Rejestracja wstępnych wniosków trwa do 9 października.
Termin na złożenie pełnej aplikacji upływa 9 listopada.

Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja).

Tematy konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis):
  1. Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region
  2. A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies
  3. Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea
  4. Policy instruments and institutions for nutrient abatement
  5. High frequency automated in situ observations in the Baltic
  6. Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage
  7. Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being
  8. Improved maritime risk analysis and mitigation
  9. Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps.

Więcej informacji na stronach NCBIR oraz BONUS.