Mimo kolejnego okresu pozyskiwania największych funduszy pomocowych spośród uprawnionych do tego krajów UE, Polska jest umiarkowanym innowatorem (6. miejsce od końca). Szwecja wciąż liderem, innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie i Malcie, w Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią.

Więcej>>>