Uczestnikami Konkursu, w którym można pozyskać grant w wys. 100 tys. zł mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzające podjąć prace badawcze. Celem przyznanego grantu jest rozwój technologii,  które będą możliwe do skomercjalizowania

Aby otrzymać grant należy przystąpić do konkursu, który trwa do 5 czerwca 2017r. godz.: 15:30.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:

a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;

b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE