Targi są narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu, oraz innowacji już wdrożonych i wprowadzonych na rynek. 

Targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Odgrywają istotną rolę w dwustronnym przepływie informacji i nawiązaniu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy kraju oraz na konkurencyjność przedsiębiorstw. Obecnie kluczem do konkurencyjności jest innowacja, a tempo zmian w technice, technologii i organizacji sprawia, że tylko przedsiębiorstwo zdolne do wprowadzania zmian innowacyjnych może utrzymać się na rynku. INTARG umożliwia również zdobycie przez wystawców międzynarodowych referencji w postaci medali i nagród za prezentowane wynalazki i innowacje.

WYSTAWCY: 
• instytuty, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa ; 
• startupy, młodzi wynalazcy ; 
• instytucje finansowe, podmioty wspierające i współpracujące z nauką; 

ZWIEDZAJĄCY 
• przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm z różnych branż; 
• inwestorzy; 
• podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką; 
• podmioty szukające biznesowych inspiracji, partnerów; 
• instytucje wspierające biznes i innowacyjność; 
• wszyscy zainteresowani innowacjami, wynalazkami; 

BRANŻE WYSTAWIENNICZE: 
• Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Budownictwo); 
• Transport i Logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie itp.); 
• Biotechnologia/Nanotechnologia/Środowisko/Chemia; 
• Zdrowie/Medycyna/Fitness; 
• Przemysł spożywczy i żywność; 
• Bezpieczeństwo i ochrona; 
• IT; 
• Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/ Design, Gry/Zabawki, Dom i Ogród); 
• Usługi/Doradztwo/Ubezpieczenia/Finanse;

Więcej na temet oferty targów >> OFERTA DO POBRANIA

Link do strony www > MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI